M&A: Phân tích thương vụ ThaiBev thâu tóm Sabeco (P3.1) - Định giá Sabeco (ThaiBev là ai?)

Với mức giá ThaiBev chi trả cho thương vụ Sabeco có quá cao so với tiềm năng của doanh nghiệp này?

M&A: Phân tích thương vụ ThaiBev thâu tóm Sabeco (P2) - Cấu trúc vốn thương vụ

Phân tích cơ cấu vốn của thương vụ ThaiBev thâu tóm Sabeco. Tại sao ThaBev lại thực hiện khoản vay chỉ có thời gian đáo hạn 2 năm?