M&A: Phân tích thương vụ ThaiBev thâu tóm Sabeco (P2) - Cấu trúc vốn thương vụ