CẬP NHẬT QUY ĐỊNH MỚI

Ngày 28 tháng 4 năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị định 18/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp (“Nghị định 18”). Theo đó, Nghị định 18 đã sửa đổi, bổ sung một số điểm mới nổi bật sau đây:

1. Kinh nghiệm về bán hàng đa cấp của Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là chủ sở hữu hoặc thành viên hoặc cổ đông của tổ chức đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại Việt Nam

2. Bổ sung thêm tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động BHĐC

3. Về hình thức nộp hồ sơ

4. Đăng ký hoạt động BHĐC tại địa phương

5. Hội nghị, hội thảo, đào tạo về BHĐC

6. Trách nhiệm của doanh nghiệp BHĐC và người tham gia BHĐC

7. Hiệu lực thi hành Nghị đinh 18. 

[Vui lòng truy cập và tải nội dung bản PDF tại đây]