Hàn Quốc - Gia hạn thời hạn điều tra chống bán phá giá sản phẩm ống đồng đúc có xuất xứ từ Việt Nam

Thông tin chung:

1. Loại vụ việc: Chống bán phá giá

2. Quốc gia khởi xướng: Hàn Quốc

3. (Những) bên bị điều tra: Việt Nam và Trung Quốc

4. Hàng hóa bị điều tra: Sản phẩm ống đồng đúc xuất xứ từ Việt Nam và Trung Quốc

5. Mã HS: 7411.10.0000

Thông tin cập nhật:

Ngày 29/10/2021, Ủy ban Thương mại Hàn Quốc ("KTC") đã chính thức khởi xướng điều tra vụ việc.

Ngày 22/4/2022, KTC đã ban hành kết luận điều tra sơ bộ. Theo đó, KTC xác định biên độ phá giá của các doanh nghiệp Việt Nam là từ 10 - 14,78%; biên độ phá giá của các doanh nghiệp Trung Quốc là từ 15,95 - 42,03%.

Tuy nhiên, KTC kiến nghị không áp dụng biện pháp tạm thời trong vụ việc này do chưa có dấu hiệu rõ ràng về việc hàng hóa nhập khẩu gây thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước.

Do cơ quan điều tra cần thêm thời gian xem xét thông tin bổ sung liên quan đến nhà sản xuất và nhà xuất nhập khẩu, KTC tiếp tục gia hạn điều tra thêm 2 tháng, kéo dài đến ngày 27/8/2022.

ATIM LAW FIRM lưu ý các doanh nghiệp tiếp tục theo dõi chặt chẽ thông tin, diễn biến vụ việc; thu thập, tìm hiểu thông tin từ đối tác tại Hàn Quốc; chủ động phối hợp với Cơ quan điều tra Hàn Quốc cũng như thường xuyên trao đổi với Cục Phòng vệ Thương mại trong suốt quá trình vụ việc.

(Nguồn: http://www.trav.gov.vn/)