PHẠM VI DỊCH VỤ

Tranh chấp luôn tiêu tốn thời gian và tiền bạc, đồng thời khiến các bên liên quan cảm thấy mệt mỏi. Vì vậy, không ai mong muốn tranh chấp xảy ra. Một tranh chấp có thể ảnh hưởng tiêu cực đến quan hệ giữa các bên. Nếu là các tranh chấp lớn, thì có thể gây thiệt hại về tài sản, thậm chí biến thương nhân trở thành tội phạm. Tranh chấp thường ẩn mình và sẵn sàng hiện hữu bất cứ lúc nào. Ngăn ngừa và hạn chế thiệt hại khi xảy ra tranh chấp là mục tiêu của ATIM LAW FIRM.

Những thiệt hại của tranh chấp nên được ngăn chặn từ sớm. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ khách hàng quản lý rủi ro từ khởi điểm đến khi kết thúc mỗi giao dịch. Chúng tôi tư vấn về cấu trúc, soạn thảo và rà soát thỏa thuận giữa các bên liên quan đến giao dịch, đồng thời trực tiếp tham gia đàm phán để đạt được thỏa thuận tốt nhất.

Khi tranh chấp thực tế xảy ra, chúng tôi cung cấp cho khách hàng các giải pháp hiệu quả nhất, từ việc thu thập và tạo lập các tài liệu và đệ trình bằng chứng, đến việc chỉ định các luật sư giàu kinh nghiệm nhất để đồng hành cùng khách hàng trong quá trình giải quyết tranh chấp tại tòa án, trọng tài hoặc thủ tục hòa giải.

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ giải quyết tranh chấp sau:

 

 • Tranh chấp kinh doanh, bao gồm tranh chấp hợp đồng thương mại hoặc hợp đồng vay vốn hoặc hợp đồng xây dựng, tranh chấp liên quan đến thuế, trách nhiệm sản phẩm.
 • Tranh chấp doanh nghiệp và M&A, bao gồm tranh chấp giữa các cổ đông, tranh chấp phát sinh từ thỏa thuận cổ đông, thỏa thuận liên doanh, tranh chấp sau sáp nhập và mua lại.
 • Tranh chấp lao động, bao gồm tranh chấp phát sinh từ hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và sa thải.
 • Tranh chấp dân sự giữa các bên tư nhân, bao gồm tranh chấp hợp đồng dân sự, tranh chấp đất đai, phân chia tài sản, tranh chấp thừa kế, và hôn nhân.

LÝ DO LỰA CHỌN ATIM

 • Chúng tôi đảm bảo cung cấp các dịch vụ pháp lý chất lượng phù hợp với phí dịch vụ mà khách hàng chi trả.
 • Chúng tôi đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của tất cả các thông tin do khách hàng cung cấp trước, trong và sau khi hoàn thành Dịch vụ.
 • Chúng tôi đảm bảo tính hợp pháp của các tư vấn pháp lý và niềm tin tuyệt đối vào những bằng chứng khách hàng cung cấp.
 • Chúng tôi đảm bảo huy động tất cả kiến thức quốc tế và trong nước, kinh nghiệm thực tiễn, các mối quan hệ tích lũy trong quá trình hành nghề của các luật sư và đối tác hàng đầu của công ty để tận tâm xử lý các vụ việc của khách hàng.
 • Chúng tôi đảm bảo những nghiên cứu, đánh giá và đề xuất các giải pháp ban đầu từ các thông tin và tài liệu do khách hàng cung cấp là miễn phí cho đến khi thỏa thuận dịch vụ pháp lý được ký kết.
 • Chúng tôi đảm bảo sẽ nghiên cứu, đánh giá và đề xuất các giải pháp ban đầu và đưa ra báo giá dịch vụ cũng như thỏa thuận dịch vụ pháp lý trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận được thông tin từ khách hàng.
 • Chúng tôi đảm bảo một chính sách phí rõ ràng và phù hợp để đáp ứng nhu cầu quản lý chi phí pháp lý của khách hàng ngay từ ban đầu.
 • Chúng tôi đảm bảo lập kế hoạch chi tiết, báo cáo và cập nhật kết quả thường xuyên và kịp thời trong suốt quá trình dịch vụ và bất cứ lúc nào theo yêu cầu của khách hàng.