TRỊNH HỒNG QUANG

Nhà sáng lập - Chủ tịch HĐQT

NGUYỄN THỊ HUỲNH

Luật sư điều hành

NGUYỄN THANH HIỀN

Giám đốc

ĐÀO PHƯỢNG THÚY

Giám đốc tài chính

PHẠM QUẾ ANH

Giám đốc thuế

LEE YONG BUM

Đối tác

ISABELLE ROBINEAU

Cố vấn cấp cao

NGUYỄN NGỌC THẠCH

Cố vấn cấp cao

MAI THỊ HUẾ

Cộng sự cấp cao

VŨ ĐỨC DIỆM

Cộng sự cấp cao

NGUYỄN THANH TỊNH THẢO

Cộng sự cấp cao

NGUYỄN THỊ MỸ NGỌC

Cộng sự cấp cao

NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƯ

Cộng sự

ĐẶNG BÁ TÙNG

Trợ lý luật sư

TRẦN THỊ NGỌC LY

Trợ lý luật sư

NGUYỄN PHẠM QUỲNH TRANG

Trợ lý luật sư

NGUYỄN CHI MAI

Trợ lý luật sư

TRẦN THÀNH ĐẠT

Trợ lý luật sư

NGUYỄN THỊ HOÀNG NGUYÊN

Trợ lý luật sư

LÊ ĐẶNG PHƯƠNG LINH

Trợ lý luật sư

NGUYỄN PHƯƠNG TÚ LINH

Kế toán

PHẠM HOÀNG PHƯƠNG

Kế toán

NGUYỄN THỊ MỸ TRÂN

Admin

LƯU THỊ NGỌC GIÀU

Trợ lý luật sư

TRÂN NGỌC LONG

Trợ lý luật sư