TRỊNH HỒNG QUANG

Nhà sáng lập - Chủ tịch HĐQT

NGUYỄN THỊ HUỲNH

Luật sư điều hành

NGUYỄN THANH HIỀN

Giám đốc

ĐÀO PHƯỢNG THÚY

Giám đốc tài chính

PHẠM QUẾ ANH

Giám đốc thuế

LEE YONG BUM

Đối tác

ISABELLE ROBINEAU

Cố vấn cấp cao

DƯƠNG PHI LINH

Cố vấn cấp cao

BÙI THỊ MINH

Giám đốc phát triển kinh doanh

MAI THỊ HUẾ

Cộng sự cấp cao

VŨ ĐỨC DIỆM

Cộng sự cấp cao

NGUYỄN THỊ MỸ NGỌC

Cộng sự cấp cao

UY NGUYEN

Cộng sự

NGUYỄN CHI MAI

Trợ lý luật sư

NGUYỄN PHẠM QUỲNH TRANG

Cộng sự

TRẦN THỊ NGỌC LY

Cộng sự

TRỊNH NGỌC KHÁNH LINH

Cộng sự

NGUYỄN PHẠM MỸ NGỌC

Trợ lý luật sư

TRẦN THÀNH ĐẠT

Trợ lý luật sư

LÊ ĐẶNG PHƯƠNG LINH

Cộng sự

NGUYỄN PHƯƠNG TÚ LINH

Kế toán

PHẠM HOÀNG PHƯƠNG

Kế toán

DUONG MAI

Trợ lý luật sư