ALFA International

ALFA International (American Law Firm Association International) là một mạng lưới đối tác thân thiết của các công ty luật độc lập hàng đầu thế giới. Được thành lập vào năm 1980, ALFA International là mạng lưới pháp lý đầu tiên và tiếp tục là một trong những mạng lưới pháp lý lớn mạnh nhất trên thế giới. ALFA International có 140 công ty thành viên trên toàn thế giới, bao gồm 80 công ty luật hiện duy trì văn phòng tại 95 trong số 100 khu vực đô thị lớn nhất của Hòa Kỳ; và 60 công ty luật quốc tế trên khắp Châu Âu, Châu Á, Úc/New Zealand, Châu Phi, Canada, Mexico và Nam Mỹ. Các luật sư của ALFA International có chuyên môn sâu về tất cả các lĩnh vực hành nghề pháp lý, một tập hợp con được hỗ trợ thông qua Nhóm Thực hành Quốc tế ALFA.

ATIM LAW FIRM đã trở thành công ty luật Việt Nam đầu tiên tham gia Mạng lưới pháp lý toàn cầu của ALFAI kể từ ngày 19/01/2023

logo-1_-03-04-2023-10-38-12.png

Liên đoàn Luật sư Việt Nam là tổ chức xã hội – nghề nghiệp thống nhất trong toàn quốc của các Đoàn Luật sư và các luật sư Việt Nam; đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; có chức năng đại diện, tập hợp, đoàn kết, hỗ trợ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của luật sư và Đoàn luật sư thành viên; Đồng thời, có trách nhiệm quan trọng trong việc xây dựng và duy trì các chuẩn mực đạo đức, quy tắc nghề nghiệp cho luật sư, bảo đảm tính độc lập và chất lượng dịch vụ pháp lý của nghề luật sư, thực hiện chế độ tự quản theo pháp luật. Luật sư phải tuân theo quy định của Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

HBA

Được thành lập theo Quyết định số 2061/QĐ-UB ngày 02/6/2003 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Doanh nghiệp Hepza (viết tắt là HBA) là tổ chức xã hội tự nguyện của các doanh nghiệp, thành phần kinh tế, nhà quản lý kinh tế, chuyên gia kỹ thuật Khu chế xuất - Khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, nhằm tập hợp và thống nhất hành động,  cùng phát triển theo chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đến nay, sau hơn 11 năm hình thành và phát triển, HBA không chỉ là tổ chức đáng tin cậy của các doanh nghiệp, nhà quản lý kinh tế... mà còn là người bạn đồng hành thân thiết của người lao động đang làm việc. tại các khu chế xuất - khu công nghiệp TP.

ATIM LAW FIRM gia nhập HBA từ năm 2020.

download_-03-04-2023-10-43-21.png

EGN được thành lập vào năm 1992 tại Svendborg, Đan Mạch bởi Jeanette và Jørgen Galsgaard.

EGN tự hào là một phần của tổ chức tư vấn và huấn luyện điều hành đồng đẳng lớn nhất thế giới. Cùng nhau, EGN và Vistage hiện phục vụ gần 45.000 thành viên tại 35 quốc gia trên toàn thế giới, dựa trên khuôn khổ các nhóm cố vấn đồng đẳng đáng tin cậy, bảo mật và giàu hiểu biết từ các Chủ tịch Nhóm Đồng đẳng giàu kinh nghiệm.

ATIM đóng vai trò là thành viên của EGN cho đến năm 2022 khi Trụ sở Văn phòng khu vực của EGN rời Việt Nam qua Singapore.

LOGO-AMCHAM-with-R-3_-03-04-2023-10-34-04.png

AmCham Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng là một hiệp hội độc lập của các doanh nghiệp Hoa Kỳ, Việt Nam và quốc tế.

AmCham Việt Nam là một tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ, phi đảng phái tồn tại để phục vụ bạn, các thành viên của Amcham. Chúng tôi là thành viên của AmChams Châu Á Thái Bình Dương (AAP) và Phòng Thương mại Hoa Kỳ.

 

ATIM LAW FIRM là Công ty thành viên của AMCHAM Việt Nam - TPHCM từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2020. Số thành viên 12/01-049

logo_-03-04-2023-10-40-34.png

Hiệp hội Luật sư Liên Thái Bình Dương ("IPBA") là một hiệp hội quốc tế gồm các luật sư doanh nghiệp và thương mại hoạt động tại hoặc có mối quan tâm lớn đến Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Hiệp hội được thành lập vào tháng 4 năm 1991 tại một hội nghị được tổ chức tại Tokyo với sự tham dự của hơn 500 luật sư từ các quốc gia trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Kể từ đó, IPBA đã phát triển để trở thành hiệp hội pháp lý ưu việt trong Khu vực này, với số lượng thành viên từ khắp nơi trên thế giới và hiện có hơn 1.500 thành viên từ hơn 65 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

kocham-15766814238021606717578_-03-04-2023-10-19-09.jfif

Phòng Thương mại Hàn Quốc tại Việt Nam