Lịch sử hình thành các khu công nghiệp – khu chế xuất tại TP. Hồ Chí Minh

Từ đầu những năm 90 của thế kỷ XX, TP. Hồ Chí Minh nói riêng và các tỉnh thành tại Việt Nam nói chung, sau khi nhìn thấy những tiềm năng to lớn từ các nguồn đầu tư nước ngoài vào các mô hình khu công nghiệp, khu chế xuất, đã chủ trương tiến hành gấp rút xây dựng và phát triển các mô hình này. Tại bài viết này, ATIM LAW FIRM sẽ điểm lại quá trình hình thành và phát triển của các khu công nghiệp, khu chế xuất tại TP. Hồ Chí Minh qua từng giai đoạn.

Quá trình phát triển của hệ thống các khu công nghiệp tại Việt Nam đến nay

Mô hình khu chế xuất, khu công nghiệp trong những năm đầu đổi mới gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, trải qua hơn 30 năm, hệ thống các KCN tại Việt Nam đã từng bước phát triển, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nhiều địa phương cũng như góp phần phát triển nền kinh tế - xã hội Việt Nam.

Sự ra đời của Khu công nghiệp đầu tiên tại Việt Nam

Khu công nghiệp (“KCN”) Biên Hòa 1 ra đời năm 1963 (tên gọi trước đây là Khu kỹ nghệ Biên Hòa), là KCN lâu đời nhất Việt Nam, biểu tượng của ngành công nghiệp miền Nam sau ngày đất nước thống nhất. KCN Biên Hòa 1 với diện tích 335ha cũng được xem là “hình mẫu”, tạo tiền đề cho sự hình thành, phát triển mô hình các KCN trên cả nước về sau.