Đầu tư xuyên biên giới luôn đòi hỏi kiến thức thị trường chuyên sâu, hiểu biết sâu sắc về địa phương và các công cụ quản lý rủi ro toàn diện. Với hơn 30 năm kinh nghiệm và mạng lưới rộng lớn tại Việt Nam, Singapore, Bắc Mỹ và các trung tâm lớn khác, ATIM có thể là đối tác cho hoạt động đầu tư xuyên biên giới của bạn.

Phạm vi dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

  • Đánh giá tính khả thi (tức là giá trị ròng, khả năng kinh doanh, năng lực nguồn nhân lực)
  • Đánh giá cơ hội đầu tư
  • Hỗ trợ chuẩn bị kế hoạch kinh doanh và kế hoạch tài chính
  • Tạo điều kiện phát triển quan hệ đối tác thương mại và đầu tư song phương với các đối tác mục tiêu trong các ngành công nghiệp mục tiêu, như giáo dục, du lịch, dệt may, CNTT, năng lượng mặt trời/công nghệ sạch, nông sản và các ngành công nghiệp định hướng xuất khẩu khác.
  • Tạo điều kiện thuận lợi cho việc thành lập doanh nghiệp và phát triển kinh doanh tại Việt Nam và các trung tâm lớn khác
  • Hỗ trợ tuân thủ pháp luật đầu tư trực tiếp nước ngoài và tạo điều kiện chuyển tiền ra khỏi Việt Nam
  • Hỗ trợ nhà đầu tư xin giấy phép lao động, PR cũng như quá trình chuyển giao nhân viên/ tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hoàn thiện hồ sơ.
  • Làm việc với các đối tác địa phương để tư vấn về tài trợ thương mại quốc tế và thu xếp tài chính.