Tại sao quy tắc ứng xử lại quan trọng đối với các công ty tư vấn?

Why code of conduct is so important to consulting firms?

Đối với tất cả các công ty tư vấn, bộ quy tắc ứng xử là một định hướng quan trọng.


Tuân thủ là mối quan tâm của đơn vị tư vấn?

Compliance is matters to consultant?

EU và Mỹ là những nước tiên phong trong việc thông qua và áp dụng đạo luật hành vi tham nhũng nước ngoài.


Các công ty tư vấn sẽ gây ảnh hưởng thế nào đến vấn đề bảo vệ môi trường?

How is environmental protection being influenced by consulting firms?

Tại ATIM, chúng tôi không chỉ cung cấp dịch vụ pháp lý mà còn xây dựng văn hóa bảo vệ môi trường!


Đào tạo và học hỏi không ngừng là nhiệm vụ quan trọng của công ty tư vấn

Continuing education, a vital duty of consulting firm

Các công ty thuộc mọi quy mô đều hiểu tầm quan trọng của việc giáo dục và đào tạo tại nơi làm việc cho nhân viên.


Cho đi và chia sẻ có nghĩa là hướng đến tương lai

Giving and sharing means to future

Khi một nhóm tham gia vào một hoạt động có giá trị vì một lý do chính đáng, thậm chí chỉ trong một ngày, ý thức làm việc nhóm được nuôi dưỡng.


Xây dựng đội ngũ để trở nên mạnh mẽ

Team building for being strong

Các hoạt động xây dựng đội ngũ luôn có một vị trí trong văn hóa công ty của chúng tôi.