PHẠM VI DỊCH VỤ

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính thương mại có cấu trúc cho các nhà xuất khẩu muốn mở rộng thị trường nhưng gặp khó khăn về dòng tiền. Bằng cách phân tích luồng giao dịch mua và xuất khẩu của họ, hồ sơ người mua của họ và làm việc với các tổ chức tài chính trong toàn bộ chuỗi cung ứng, chúng tôi sẽ tư vấn cho các nhà xuất khẩu về việc đảm bảo tài trợ hàng tồn kho sạch và / hoặc chiết khấu hóa đơn xuất khẩu mà không cần các phương tiện truy đòi cho phép họ giao tất cả các đơn đặt hàng xuất khẩu và mở rộng thị trường xuất khẩu một cách hiệu quả.

Các dịch vụ tư vấn tài chính thương mại có cấu trúc của chúng tôi mang lại những lợi ích sau cho các nhà xuất khẩu:

  • Có hạn mức tín dụng sạch cho hoạt động xuất nhập khẩu;
  • Có khả năng chấp nhận đơn hàng lớn từ người mua uy tín;
  • Nâng cao uy tín trong mắt các nhà cung cấp trong nước và quốc tế; và
  • Giảm thiểu rủi ro xuất nhập khẩu.