PHẠM VI DỊCH VỤ

Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp của ATIM là sự kết hợp giữa nhóm dịch vụ thư ký quản trị doanh nghiệp và dịch vụ giấy phép. Hoạt động này tuy không mới trên thế giới, nhưng lại tương đối lạ lẫm ở Việt Nam do chưa có công ty tư vấn nào cung cấp dịch vụ tương tự trên thị trường. Trên thực tế, phần lớn các công việc cấp phép đang được xử lý bởi cố vấn nội bộ hoặc các công ty luật với chi phí đắt đỏ. Chúng tôi nhận thấy, các công việc đơn giản đòi hỏi một quy trình và nắm bắt thực tiễn tốt nhất để duy trì hiệu quả về chi phí. Ngoài ra, hầu hết các công ty không có một hệ thống sổ sách hiệu quả để tạo ra các bộ hồ sơ hoàn chỉnh nhất.

Các luật sư và chuyên gia tư vấn ATIM, với cái nhìn sâu sắc về kinh doanh và áp dụng các kỹ năng quản lý dự án, có thể hỗ trợ khách hàng:

 • Đánh giá thị trường trước khi thành lập, tức là cơ cấu doanh nghiệp, điều kiện đầu tư, yêu cầu giấy phép kinh doanh, ưu đãi thuế, điều kiện tiếp thị, v.v.
 • Hoạt động cấp phép, gồm thành lập, giấy phép kinh doanh, v.v.
 • Các công việc sau cấp phép
 • Lưu giữ sổ sách và báo cáo thuế
 • Đăng ký sản phẩm
 • Đăng ký kế hoạch bán hàng và tiếp thị (áp dụng cho doanh nghiệp bán hàng đa cấp)
 • Đăng ký tiếp thị và khuyến mãi
 • Visa và giấy phép lao động
 • Kiểm toán trang web
 • Các công việc tư vấn, giấy phép liên quan đến đất đai và tài sản
 • Đóng cửa doanh nghiệp và thanh lý tài sản
CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU
 • Hỗ trợ các công ty bán hàng đa cấp thiết lập hoạt động kinh doanh tại Việt Nam bao gồm Amway, Herbalife, NuSkin, Sophies Paris, Tupperware, DoTerra, QNET, PM International
 • Hỗ trợ các công ty đa quốc gia triển khai kế hoạch kinh doanh tại Việt Nam bao gồm Toshiba, Bridgestone, AO Smith, BAT, Mead Johnson, Fonterra, Bayer, Kerry, Colgate, Perfect Global
 • Hỗ trợ nhiều khách hàng khác nhau thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp tại Việt Nam như Toshiba, Unicity, RichFields, Big C An Lac, v.v.