Hợp đồng điện tử trong giao dịch kinh doanh bất động sản

Giao dịch thương mại điện tử tác động đáng kể đến mọi lĩnh vực kinh doanh. Tuy nhiên, khung pháp lý liên quan đến giao dịch thương mại điện tử trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản còn bất cập, chưa tận dụng hết tiềm lực của hạ tầng thương mại điện tử trong lĩnh vực này.

Gia tăng đầu tư bất động sản công nghiệp tại Việt Nam

Vài năm trở lại đây, bất động sản công nghiệp ở Việt Nam ghi nhận nhiều khởi sắc. Trong Báo cáo đánh giá thị trường bất động sản của Hiệp hội Bất động sản vào tháng 2/2021, phân khúc bất động sản công nghiệp tăng trưởng mạnh trong năm 2020, nhằm đón đầu xu thế dịch chuyển dòng vốn đầu tư và tái cơ cấu chuỗi cung ứng vào nước ta.