TỪ NGÀY 15/1/2018, MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG HÓA KHÔNG YÊU CẦU PHẢI XIN GIẤY PHÉP KINH DOANH

19/12/2018, 09:49 AM

Nghị định 09/2018/NĐ – CP của Chính Phủ quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam có hiệu lực từ ngày 15/01/2018 (sau đây gọi tắt là “Nghị định 09/2018/ND-CP”) quy định hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối bán buôn các mặt hàng thông thường sẽ không yêu cầu Giấy phép kinh doanh, bao chi tiết như sau:

Quyền xuất khẩu

Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (sau đây gọi tắt là “FIEs”) được thực hiện quyền xuất khẩu sau khi FIEs đăng ký cấp quyền xuất khẩu theo quy định của Luật Đầu tư 2014 và Luật Doanh nghiệp 2014.

Quyền nhập khẩu và phân phối bán buôn

FIEs được thực hiện quyền nhập khẩu, phân phối bán buôn hàng hóa sau khi doanh nghiệp đã đăng ký thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn theo quy định của Luật Đầu tư 2014 và Luật Doanh nghiệp 2014, NGOẠI TRỪ hàng hóa là dầu, mỡ bôi trơn vẫn phải xin cấp Giấy phép kinh doanh.

Bên cạnh đó, Nghị định 09/2018/NĐ – CP mở rộng các trường hợp phải xin cấp Giấy phép kinh doanh, bao gồm:

  • Dịch vụ logistics; trừ các phân ngành dịch vụ logistics mà Việt Nam có cam kết mở cửa thị trường trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;
  • Cho thuê hàng hóa, không bao gồm cho thuê tài chính; trừ cho thuê trang thiết bị xây dựng có người vận hành;
  • Dịch vụ xúc tiến thương mại, không bao gồm dịch vụ quảng cáo;
  • Dịch vụ trung gian thương mại;
  • Dịch vụ thương mại điện tử; và
  • Dịch vụ tổ chức đấu thầu hàng hóa, dịch vụ.

Không thể phủ nhận rằng mặc dù Nghị định 09/2018/ND-CP có một số thay đổi có lợi và giảm thiểu các thủ tục đăng ký nhưng cũng tại ra những rào cản thủ tục cho các nhà đầu tư nước ngoài tham gia trong lĩnh vực logistics, xúc tiến thương mại, trung gian thương mại, thương mại điện tư,… khi mà các hoạt động trước đó không yêu cầu giấy phép khác ngoài Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nhưng hiện tại các hoạt động này yêu cầu phải có Giấy phép kinh doanh.

Ý kiến bạn đọc