Tin tức & sự kiện

Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT đươc ban hành ngày 08/01/2019, có hiệu lực kể từ ngày 11/03/2019 sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điều, nội dung của Thông tư số ...
19/03/2019, 08:58 AM
Ngày 11/01/2007, Việt Nam chính thức trở thành thành viên WTO, đánh dấu bước ngoặc mới trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Trên cơ sở ...
05/03/2019, 11:18 AM
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 02/2019/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2017 ...
22/02/2019, 09:52 AM
Nghị định 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 03 năm 2018 về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp có hiệu lực đã nâng mức ký quỹ đối với doanh ...
25/01/2019, 10:15 AM
“Kinh doanh dịch vụ Logistics” là ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật Đầu tư. Do đó, nhà đầu tư nước ngoài muốn kinh doanh dịch vụ ...
25/01/2019, 10:05 AM
Sàn giao dịch thương mại điện tử là website thương mại điện tử cho phép các thương nhân, tổ chức, cá nhân không phải chủ sở hữu website có thể tiến ...
07/01/2019, 09:19 AM
Bán hàng đa cấp là mô hình kinh doanh khá phổ biến trên thế giới, việc bán hàng theo phương thức này giúp giảm thiểu rất nhiều chi phí trong khâu phân phối ...
19/12/2018, 09:56 AM
Nghị định 09/2018/NĐ – CP của Chính Phủ quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt ...
19/12/2018, 09:49 AM
Nghị định 40 và Thông tư 10 ra đời trong bối cảnh hoạt động bán hàng đa cấp tại Việt Nam có nhiều diễn biến phức tạp và cần có quy định cụ thể, rõ ...
19/12/2018, 09:21 AM