ông Cao Xuân Quảng nhận lời làm cố vấn khoa học giúp hỗ trợ khách hàng của ATIM

06/06/2019, 08:58 AM

Phân loại hàng hóa luôn là vấn đề đau đầu của nhiều đơn vị kinh doanh xuất nhập khẩu. Việc phân loại mã HS được thực hiện trước, trong và sau khi thông quan bởi người khai báo hải quan và cơ quan hải quan có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với doanh nghiệp bởi hệ quả của nó đi kèm là mức thuế xuất nhập khẩu tương ứng được áp dụng hoặc bị truy thu. Để tăng cường năng lực cho nhóm dịch vụ tư vấn về Thương mại quốc tế, ATIM đã mời và ông Cao Xuân Quảng, nguyên Phó giám đốc Trung tâm phân tích phân loại Miền Nam thuộc Tổng cục Hải quan đã nhận lời làm cố vấn khoa học giúp hỗ trợ khách hàng của ATIM ngăn chặn và phòng ngừa rủi ro phân loại hàng hóa sau khi thông quan.

Ý kiến bạn đọc