NHÌN LẠI TUẦN LỄ APEC DIỄN RA TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG, VIỆT NAM

12/11/2017, 13:10 PM

Trong một thế giới toàn cầu hóa đầy biến động và khu vực châu Á-Thái Bình Dương phát triển năng động, APEC đang đứng trước những cơ hội và thách thức đan xen. Là chủ nhà của APEC 2017, Việt Nam đang nỗ lực cùng các nền kinh tế thành viên biến các cam kết của các nhà lãnh đạo APEC thành hiện thực, đồng thời đưa APEC đến gần hơn với người dân và cộng đồng doanh nghiệp, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược vì sự phát triển toàn diện và bền vững của khu vực châu Á-Thái Bình Dương thế kỷ 21.

Trên tinh thần hợp tác mang tính xây dựng, vì lợi ích của các bên, với phương châm "Tạo sự năng động mới, thúc đẩy tương lai chia sẻ" các lãnh đạo của các nền kinh tế APEC thảo luận các vấn đề mang tính định hướng sau:

Một là, tạo động lực tăng trưởng toàn diện, sáng tạo và bền vững cho các nền kinh tế thành viên.

Hai là, thúc đẩy tự do hóa thương mại và đầu tư, tăng cường kết nối khu vực; tăng cường các thành quả đạt được từ quá trình thực hiện các mục tiêu Bogor đến năm 2020; làm sâu sắc thêm sự kết nối và hội nhập khu vực, hướng tới thiết lập FTAAP để tăng cường các dòng đầu tư và thương mại tại châu Á-Thái Bình Dương, đồng thời thúc đẩy liên kết giữa các nền kinh tế thành viên APEC.

Ba là, tăng cường củng cố vai trò dẫn đầu của APEC trong lĩnh vực quản trị kinh tế toàn cầu và đối phó với các thách thức chung.

Bốn là, thảo luận các bước đi cần thiết cho tầm nhìn chiến lược sau năm 2020.

Đối với vấn đề thứ hai, Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao – Kinh tế APEC 2017 đã thông qua hàng loạt văn kiện quan trọng, mang tính dấu ấn của năm APEC 2017. Một trong số đó là Khung thuận lợi hóa thương mại điện tử xuyên biên giới trong APEC.

Khung thuận lợi hóa Thương mại điện tử xuyên biên giới trong APEC tập trung vào 5 trụ cột làm việc bao gồm hoàn thiện và hài hòa hóa khung pháp lý thương mại điện tử của các nền kinh tế APEC nhằm tạo thuận lợi cho TMĐT xuyên biên giới trong khu vực, thuận lợi hóa thương mại phi giấy tờ trong khu vực, giải quyết những vấn đề mới và liên quan đến nhiều bên trong thương mại điện tử xuyên biên giới.

Nguồn: TTXVN – Dân Trí

Ý kiến bạn đọc