Nguồn lực

img1

Trong bối cảnh nền kinh tế ngày càng bất ổn và cơ cấu của các tổ chức ngày càng phức tạp, chúng tôi tin rằng sự thành công của một công ty không thể chỉ dựa vào những cấu trúc và quy trình được thiết kế hợp lý. Điều đó chưa đủ. Con người là điều kiện bắt buộc của một chiến lược kinh doanh thành công. Lực lượng lao động vừa tạo ra giá trị cá nhân, vừa tạo ra giá trị tập thể, biểu hiện qua việc tương tác và hỗ trợ lẫn nhau trong các cấu trúc và quy trình, sự cam kết và nỗ lực của mỗi cá nhân cũng như sự lãnh đạo.

Các luật sư và chuyên gia tư vấn của chúng tôi được tuyển chọn từ những người năng động, dày dặn kinh nghiệm, được đào tạo bài bản và có khả năng đương đầu với những thay đổi của pháp luật, sở hữu khối kiến thức được cập nhật theo thời gian, đáp ứng yêu cầu của môi trường không ngừng biến động và đầy thách thức.

Bên cạnh đó, chúng tôi không ngừng phát triển và duy trì một mạng lưới những tư vấn viên và cộng tác viên khắp cả nước, tạo điều kiện cho chúng tôi mang lại cho Khách hàng những giá trị tối ưu.

Tại công ty chúng tôi, các nhân viên hoàn toàn có thể phát triển sự nghiệp của mình trong một môi trường mà ở đó, sự chia sẻ, học hỏi, tinh thần đồng đội, cung cách làm việc chuyên nghiệp luôn được khuyến khích.

ATIM có nguồn nhân lực chuyên sâu và giàu kinh nghiệm với 25 luật sư và tư vấn viên làm việc toàn thời gian và được điều chỉnh linh hoạt theo từng vụ, việc để có thể đáp ứng nhu cầu của Khách Hàng. Chúng tôi cũng duy trì một đội ngũ chuyên gia cộng tác viên trong nhiều lĩnh vực cần thiết cho việc triển khai một công việc cụ thể của Khách Hàng, ví dụ như lĩnh vực pháp lý, chiến lược kinh doanh, quản lý chung, quản lý chuỗi cung ứng, quản lý nhân sự v.v.

MAI THỊ HUẾ
MAI THỊ HUẾ
NGUYỄN MINH TIẾN
NGUYỄN MINH TIẾN
Cộng sự
Vũ Đức Diệm
Vũ Đức Diệm
Luật sư
ĐỖ THỊ THU THẢO
ĐỖ THỊ THU THẢO
Chuyên viên tư vấn
TRỊNH HỒNG QUANG
TRỊNH HỒNG QUANG
Thành viên sáng lập - Luật sư cấp cao
ĐẬU NGỌC MAI
ĐẬU NGỌC MAI
Chuyên viên tư vấn
NGUYỄN THANH HIỀN
NGUYỄN THANH HIỀN
Luật sư điều hành
NGUYỄN THỊ HUỲNH
NGUYỄN THỊ HUỲNH
Luật sư thành viên
NGUYỄN THANH TỊNH THẢO
NGUYỄN THANH TỊNH THẢO
Chuyên viên tư vấn
NGUYỄN THỊ MỸ NGỌC
NGUYỄN THỊ MỸ NGỌC
Chuyên viên tư vấn
ĐOÀN THUỴ DIỆU PHƯƠNG
ĐOÀN THUỴ DIỆU PHƯƠNG
Luật sư thành viên
NGUYỄN KIM DUNG
NGUYỄN KIM DUNG
Cộng sự cấp cao
NGUYỄN THÙY AN
NGUYỄN THÙY AN
Chuyên viên tư vấn
ĐẶNG THỊ NGỌC NHÂN
ĐẶNG THỊ NGỌC NHÂN
Kế toán
NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƯ
NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƯ
Chuyên viên tư vấn
TRƯƠNG THỊ TƯỜNG VI
TRƯƠNG THỊ TƯỜNG VI
Hành chính
NGUYỄN ĐĂNG KHOA
NGUYỄN ĐĂNG KHOA
Cộng sự
ĐỖ HỒNG NGỌC
ĐỖ HỒNG NGỌC
Chuyên viên tư vấn