MỘT SỐ ĐIỂM MỚI NỔI BẬT VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM THEO NGHỊ ĐỊNH 15/2018/NĐ-CP

19/12/2018, 08:57 AM

Nghị định 15/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 2/2/2018 thay thế nghị định 38/2012/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật An toàn thực phẩm, có nhiều thay đổi về việc quản lý an toàn thực phẩm (ATTP), theo hướng cắt giảm mạnh thủ tục đăng ký, công bố, kiểm tra chuyên ngành về thực phẩm, chuyển từ khâu tiền kiểm sang thắt chặt hậu kiểm, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp về mặt thủ tục hành chính được cắt giảm, được chủ động khai báo và công bố thông tin liên quan đến sản phẩm đồng thời cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu doanh nghiệp không kiểm soát chặt chẻ hoạt động kinh doanh cũng như đảm bảo an toàn thực phẩm cho sản phẩm của mình.

Những thay đổi quan trọng bao gồm:

Tổ chức, cá nhân được Tự Công Bố Sản Phẩm

Cơ sở SX-KD thực phẩm được Tự Công Bố sản phẩm của mình trên phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của mình hoặc niêm yết tại trụ sở và công bố trên Hệ thống thông tin dữ liệu cập nhật về an toàn thực phẩm khi các sản phẩm này là sản phẩm thuộc diện Tự Công Bố. Đồng thời, Doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về các công bố đó, thay vì phải gửi bản hồ sơ công bố tới các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xác nhận. (Điều 4 Nghị định 15/2018/NĐ-CP).

Căn cứ vào hồ sơ Tự Công Bố của doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước sẽ tăng cường hậu kiểm, thanh tra, kiểm tra, xử phạt nếu phát hiện sai phạm.

Đăng ký bản công bố sản phẩm

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm chỉ phải Đăng Ký Bản Công Bố Sản Phẩm đối với 3 nhóm sản phẩm gồm:

  • Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt;
  • Sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi;
  • Phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm không thuộc trong danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm hoặc không đúng đối tượng sử dụng do Bộ Y tế quy định.

(Điều 6 Nghị định 15/2018/NĐ-CP).

Không còn thời hạn của Giấy tiếp nhận bản Đăng ký công bố sản phẩm, như vậy chỉ cần thực hiện thủ tục tự Đăng ký công bố sản phẩm 1 lần mà không phải thực hiện Đăng ký công bố lại, trừ khi có sự thay đổi về tên sản phẩm, xuất xứ, thành phần cấu tạo thì phải công bố lại sản phẩm.

Không còn yêu cầu phải kiểm nghiệm sản phẩm định kỳ 6 tháng hoặc 12 tháng đối với sản phẩm đã được cấp Giấy tiếp nhận công bố.

Rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ

Nghị định 15/2018/NĐ-CP đã đơn giản hoá thủ tục hành chính, cho phép hồ sơ Tự Công Bố được sản xuất, kinh doanh ngay sau khi doanh nghiệp Tự Công Bố Cho Sản Phẩm, rút ngắn thời gian thẩm định hồ sơ cấp Giấy tiếp nhận Đăng Ký Bản Công Bố Sản Phẩm từ 15 ngày xuống 7 ngày làm việc đối với các sản phẩm phải Đăng ký công bố trừ nhóm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, giảm từ 30 ngày xuống 21 ngày làm việc (Khoản 2 điều 8 Nghị định 15/2018/NĐ-CP).

Tuy nhiên, cần phải nhìn nhận khách quan tình hình xử lý hồ sơ trên thực tế thường kéo dài lâu hơn rất nhiều so với quy định

Doanh nghiệp được lựa chọn nơi thực hiện thủ tục công bố sản phẩm

Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định tổ chức, cá nhân sản xuất nhiều loại thực phẩm thuộc thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ Đăng ký bản công bố sản phẩm của cả Bộ Y Tế và cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chỉ định tổ chức thì tổ chức, cá nhân được quyền lựa chọn nộp hồ sơ đến Bộ Y tế hoặc sản phẩm thuộc thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ đăng ký của cơ quan nào thì nộp hồ sơ đăng ký đến cơ quan tiếp nhận đó (Điểm c, khoản 1 Điều 8 Nghị định 15/2018/NĐ-CP).

Quy định này cho phép tổ chức, cá nhân được chủ động trong việc chọn đơn vị quản lý để nộp hồ sơ Đăng ký công bố cho sản phẩm của mình sao cho phù hợp với nhu cầu và tình hình thực tế.

Ý kiến bạn đọc