Hạ tầng, Bất động sản và Xây dựng

Phạm vi dịch vụ

Chúng tôi tư vấn cho Khách Hàng:

  • Xin cấp giấy phép để thực hiện kinh doanh bất động sản, và các dự án phát triển nhà ở và khu phức hợp
  • Tư vấn thu hồi đất đai và thực hiện các dự án tái định cư
  • Tư vấn xây dựng phương án bồi thường, thu hồi đất và giảm tiền thuê đất đối với đất thuê
  • Tư vấn thực hiện các dự án kinh doanh bất động sản
Vụ việc tiêu biểu

Tư vấn pháp lý hợp đồng EPC giữa Chủ đầu tư và Tổng thầu EPC về thiết kế, mua sắm, xây dựng cho 2 nhà máy nhiên liệu sinh học (2009 – 2010 và 2016 - 2017)

Tư vấn việc đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng IC (FIDIC WHITEBOOK) tuyến Metro số 2- Tp. Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành – Tham Lương (2011 đến nay)

Tư vấn pháp lý rà soát hơn 60 hợp đồng PPP (BOT, BT) cho Bộ Giao Thông Vận Tải  (2014)

Tư vấn về ký kết hợp đồng thế chấp cổ phần và thoả thuận hoàn trả cho EVNI để đầu tư dự án thuỷ điện tại Campuchia (2015)

Tư vấn, rà soát hợp đồng EPC Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh – Hà Đông (2016)

Tư vấn pháp lý về trình tự, thủ tục thực hiện dự án từ khi bắt đầu ký kết thoả thuận liên danh đấu thầu cho đến khi ký kết hợp đồng dự án, chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ, xây dựng, vận hành, chuyển giao của PTSC M&C (2016)

Tư vấn pháp lý liên quan đến hợp đồng dịch vụ tư vấn kỹ thuật giữa Bộ Giao thông vận tải và Liên danh nhà thầu Nhật Bản – Dự án tuyến đường sắt đô thị Yên Viên – Ngọc Hồi (2016 – 2017)

Thực hiện rà soát pháp lý hợp đồng tổng thầu EPC cho một dự án nhiệt điện tại Quảng Ninh (2017)

Tư vấn việc chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ trong một số dự án đầu tư, nâng cấp cải tạo đường bộ theo hình thức hợp đồng BOT (2017)

Bài viết
Phó Thủ tướng và Trưởng Ban chỉ đạo đầu tư đối tác công tư (PPP) gần đây đã chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI) lấy ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương và các thành viên của Ban chỉ đạo về dự thảo sửa đổi về Nghị định 15 và Nghị định 30 năm 2015 của Chính phủ trước khi hoàn thiện và gửi đến Bộ Tư pháp để thẩm định và trình Chính phủ vào tháng