PHẠM LÊ VINH
Thành viên sáng lập - Luật sư cấp cao
Học vấn

Cử nhân luật (Trường đại học Luật Hà Nội, 1997)

Kỹ sư (Đại học Bách khoa Hà Nội, 1995)

Thạc sĩ Kinh doanh Quốc tế (Học viện Công nghệ châu Á, Thái Lan, 2013)

Chuyên môn

Ngoại thương

Mua sắm chính phủ

Infrastructure & Construction

Kinh Nghiệm

Luật sư thành viên tại ATIM LAW FIRM (từ 2007 - nay)

Giám đốc phát triển kinh doanh tại COLAS (1997-2007)

Giám đốc tại COALIMEX (1996-1997)

(Chuyên viên pháp lý về Sở hữu trí tuệ tại Pham & Associates (1995-1996)

Thành viên

Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh

CLB Luật sư Thương mại Quốc tế

Ông Vinh bắt đầu sự nghiệp của mình với vị trí Chuyên gia về Sở hữu trí tuệ tại công ty luật chuyên về sở hữu trí tuệ lớn nhất tại Việt Nam và sau đó ông tham gia doanh nghiệp nhà nước và làm việc trong lĩnh vực khai thác mỏ than trong một vài năm. Ông Vinh đã có nhiều kinh nghiệm về phát triển cơ sở hạ tầng khi ông có 12 năm cống hiến trong lĩnh vực phân phối bê tông bitum trong vai trò tiếp thị và bán hàng. Trong vai trò phát triển kinh doanh phân phối bitumen, ông đã xây dựng được một mạng lưới rộng khắp với các nhà phát triển vận tải và chính phủ các cấp. Dưới sự lãnh đạo của ông, công ty này đã dẫn đầu trong lĩnh vực phân phối bitum tại Việt Nam. Ông Vinh đã có nhiều kinh nghiệm trong việc phát triển cơ sở hạ tầng, các dự án mua sắm của chính phủ và trong quan hệ công chúng. Hiện tại, ông không chỉ là thành viên của Hiệp hội Luật sư Hà Nội và Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam mà còn là chuyên gia chính trong lĩnh vực hàng rào kỹ thuật đối với việc tuân thủ tiếp thị và tư vấn thương mại. Năm 2013, ông Vinh được bổ nhiệm làm luật sư cho vụ kiện chống bán phá giá đầu tiên tại Việt Nam với tư cách là người đại diện cho ngành công nghiệp thép không gỉ cán nguội trong nước.