NGUYỄN KIM DUNG
Cộng sự cấp cao
Học vấn

Cử nhân Luật (Đại học Luật Hà Nội - 2007)

Thạc sỹ Luật (Đại học Luật Hà Nội – 2014)

Chuyên môn

Regulatory Affairs

Đăng ký sản phẩm

Tuân thủ tiếp thị

Kinh Nghiệm

Cộng sự cấp cao tại Công ty Luật ATIM (kể từ năm 2012)

Cộng sự tại Công ty Luật ATIM (kể từ năm 2009 -2012)

Thành viên

Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội

Hiệp hội thực phẩm chức năng

Luật sư Nguyễn Kim Dung tốt nghiệp Cử nhân Luật tại trường Đại học Luật Hà Nội năm 2007, sau đó nhận bằng Thạc sỹ Luật vào năm 2014. Năm 2012, Bà Dung là thành viên của Hiệp hội Luật sư Hà Nội và hiện đang là thành viên của Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. Bà Dung tập trung làm việc trong lĩnh vực tư vấn về Hàng rào kỹ thuật và tuân thủ và giành được nhiều thành công trong việc hỗ trợ các khách hàng khác nhau trong lĩnh vực này. Hiện tại bà là thành viên của một số Hiệp hội các tiêu chuẩn ngành.

Dung tham gia ATIM từ năm 2009 với tư cách là Chuyên viên tư vấn pháp lý trong lĩnh vực đăng ký sản phẩm. Hỗ trợ chuẩn bị tài liệu và thủ tục nộp hồ sơ đăng ký của khách hàng.

Từ năm 2012, bà Dung nắm vai trò là trưởng nhóm Hàng rào kỹ thuật và Tuân thủ. Bà và nhóm của mình đã hỗ trợ nhiều khách hàng của ATIM trong việc xây dựng các giải pháp tốt nhất và góp phần duy trì sự tuân thủ trong kinh doanh tại Việt Nam với các dịch vụ sau:

Vụ việc tiêu biểu:

Tư vấn về các vấn đề trong việc quản lý liên quan đến sản phẩm, hàng rào kỹ thuật và marketing tại Việt Nam

Tư vấn về đặc điểm sản phẩm của nhà sản xuất, kiểm tra đăng ký, kiểm định hàng năm, giới hạn, thành phần, mẫu, ô nhiễm...

Tư vấn về ghi nhãn và đóng gói Đăng ký sản phẩm

Tư vấn về quảng cáo và quảng bá theo các quy định pháp luật

Các khách hàng đã được hỗ trợ thành công bởi bà và nhóm của mình: Herbalife, Nu Skin, Fonterra, Tupperware, Enesis, Hawley & Hawze