Giải quyết tranh chấp

Phạm vi dịch vụ

Trung gian hòa giải: rà soát hợp đồng và các văn bản có liên quan, tư vấn quá trình thực hiện, tiếp cận phù hợp và đàm phán với các bên liên quan trước khi bắt đầu các thủ tục pháp lý

Đại diện pháp lý: đại diện cho khách hàng trước tòa án, trọng tài viên và/hoặc cơ quan có thẩm quyền liên quan

Thực thi phán quyết của tòa hoặc trọng tài, hoặc của các cơ quan tiến hành tố tụng khác

Vụ việc tiêu biểu

Hỗ trợ thành công cho một khách hàng Việt Nam trong vụ kiện yêu cầu một tập đoàn điện thoại di động bồi thường 1 triệu Đô-la Mỹ do vi phạm Hợp đồng phân phối (năm 2012)

Hỗ trợ thành công cho các nhà đầu tư Singapore trong việc bác yêu cầu bồi thường thiệt hại với số tiền là 20 triệu USD (năm 2017)

Hỗ trợ thành công một khách hàng Singapore trong việc thu hồi nợ xấu với số tiền 4,5 tỷ tại Việt Nam (2016)

Hỗ trợ thành công cho một khách hàng Hàn Quốc mở thủ tục phá sản đối với con nợ nhằm gây áp lực lên con nợ nhằm thu hồi nợ xấu (năm 2014)

Hỗ trợ thành công cho một công ty 100% vốn nước ngoài trong việc bác yêu cầu bồi thường của người lao động do sa thải trái pháp luật (năm 2016)

Hỗ trợ thành công cho một công ty Việt Nam trong việc thu hồi nợ xấu với tổng số tiền 23 tỷ đồng (năm 2014)

Bài viết
Đó là thông tin mà đại diện Vụ pháp chế và quản lý khoa học TANDTC cho biết tại Hội thảo quốc tế “Án lệ - lý luận, thực tiễn ở Việt Nam và một số nước” do trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức mới đây.