Doanh nghiệp và đầu tư

Phạm vi dịch vụ

Hỗ trợ các nhà đầu tư đáp ứng điều kiện đầu tư trong nước và quốc tế để tiến hành các dự án đầu tư và Việt Nam và/hoặc từ Việt Nam ra nước ngoài;

Tư vấn về chính sách thuế và các tác động của thuế đối với hoạt động đầu tư và kinh doanh, tư vấn chính sách và vận dụng ưu đãi đầu tư;

Hỗ trợ giải quyết các vấn đề về chuyển giá, xác định trị giá hải quan có liên quan tới hoạt động đầu tư.

Vụ việc tiêu biểu
...
Bài viết
Theo nhận định của các chuyên gia nghiên cứu thị trường và đại diện các sàn giao dịch thương mại điện tử (TMĐT) thì trị trường kinh doanh trực tuyến trong nước đang có sự tăng trưởng mạnh.
TPP-11 sẽ tạo nên một sân chơi tự do thương mại mới cho châu Á, với Nhật Bản là nhân tố chủ chốt.