Án lệ số 06/2016/AL

11/03/2018, 14:39 PM

Trong tố tụng dân sự, những vụ án có yếu tố nước ngoài thường rất phức tạp. Một trong những vấn đề khó khăn là việc cung cấp và xác minh địa chỉ của đương sự đang ở nước ngoài. Trên thực tế, khi nguyên đơn trong vụ án không thể cung cấp địa chỉ của đương sự ở nước ngoài thì sẽ bị đình chỉ giải quyết vụ án hay không còn phụ thuộc vào quan điểm của từng Hội đồng xét xử, từng Toà án. Thực trạng này phản ánh sự không thống nhất trong việc áp dụng pháp luật tố tụng dân sự, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích của các đương sự. 

Ngày 06/4/2016, Án lệ số 06 được lựa chọn và công bố để hướng dẫn cách giải quyết khi vụ án rơi vào tình huống trên. Nội dung Án lệ số 06 hướng dẫn như sau:

"Trong vụ án tranh chấp thừa kế có người thuộc diện thừa kế ở nước ngoài, nếu Tòa án đã thực hiện ủy thác tư pháp, thu thập chứng cứ theo đúng quy định của pháp luật nhưng vẫn không xác định được địa chỉ của những người đó thì Tòa án vẫn giải quyết yêu cầu của nguyên đơn; nếu xác định được di sản thừa kế, diện hàng thừa kế và người để lại di sản thừa kế không có di chúc thì giải quyết việc chia thừa kế cho nguyên đơn theo quy định của pháp luật; phần tài sản thừa kế của những người vắng mặt, không xác định được địa chỉ sẽ tạm giao cho những người sống trong nước quản lý để sau này giao lại cho những người thừa kế vắng mặt."

Để xem chi tiết nội dung phân tích Án lệ số 06, vui lòng nhấp vào đây:

/vnt_upload/articles/03_2018/11/Presentation_An_Le_06_180205.pdf

Reviews