Án lệ số 03/2016/AL

11/03/2018, 14:38 PM

Trong thực tế cuộc sống, việc cha mẹ cho con cái được ra ở riêng trên mảnh đất của gia đình sau khi cưới vợ hoặc chồng là rất phổ biến. Thế nhưng, quyền sử dụng đất đối với mảnh đất đó có được xem là đã tặng cho vợ chồng người con hay không thì còn có những cách hiểu khác nhau. Do đó, để áp dụng cách xác định thống nhất, Án lệ số 03 đã hướng dẫn như sau:

"Trường hợp cha mẹ đã cho vợ chồng người con một diện tích đất và vợ chồng người con đã xây dựng nhà kiên cố trên diện tích đất đó để làm nơi ở, khi vợ chồng người con xây dựng nhà thì cha mẹ và những người khác trong gia đình không có ý kiến phản đối gì; vợ chồng người con đã sử dụng nhà, đất liên tục, công khai, ổn định và đã tiến hành việc kê khai đất, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì phải xác định vợ chồng người con đã được tặng cho quyền sử dụng đất."

Để xem chi tiết nội dung phân tích Án lệ số 03, vui lòng nhấp vào đây:

/vnt_upload/news/03_2018/11/Presentation_Precedent_03_180304.pdf

Reviews